Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Vítejte na našich stránkách!

1. Kroužek železničních modelářů Tachov při Základní škole v Tachově, Zárečné ulici vznikl v roce 1985 jako zájmový kroužek pro žáky, kteří mají zájem o železnici a železniční modelářství. V současné době Kroužek sdružuje 15 členů, současných i bývalých žáků školy.

2. Členové kroužku budují klubového kolejiště o ploše cca 10 m2, které je umístěno v klubovně kroužku v budově školy. Kolejiště představuje asi 45 m kolejí, 26 výhybek a je rozděleno do 3 samostatně napájených úseků s možností maximálního provozu 10 vlakových souprav. Záměrem je modelovat provoz a krajinu s využitím motivů z tachovského okolí.

3. Členové kroužku se dále věnují stavbě železničních modelů, především železničních staveb z papíru. S těmito modely se členové zúčastňují i oblastních a republikových soutěží. Zvláště pro mladší, začínající modeláře si kroužek připravil jednoduché papírové modely železničních vozidel. V současné době má k dispozici 14 typů lokomotiv známých z našich tratí.

4. Kroužek sleduje dění na skutečné železnici a účastní se akcí při historických výročích nebo současných významných událostech provozu železnic.

5. Od roku 1992 udržuje KŽM Tachov kontakt s německými železničními modeláři, (s Železničním muzeem ve Weidenu, s Klubem přátel železnic ve Windischeschenbachu a s Klubem železničních modelářů v Riedenu). Výsledkem spolupráce je řada společných akcí u nás i v Německu, nejvýznamnější byly společné výstavy s weidenskými modeláři v Okresním muzeu v Tachově a v Západočeském muzeu v Plzni.

Novinky:

Výstava k 30 výročí činnosti kroužku, více náš plakát, kde najdete čas i místo konání akce.

počítadlo.abz.cz